از این پس مسافرین محترم از هر مکان و در هر زمان می توانند بدون مراجعه به دفاتر این شرکت از طریق اینترنت اقدام به خرید بلیت نمایند. ادامه مطلب

مسیرها


 
  شهر ساعت حركت نماينده محلي تلفن
1 آبادان   همسفر جنوب 0631-4433219
2 اليگودرز   آسمان آبي 2227638
3 اردستان   جهان سفر 3700
4 اردبيل   آشنا سير 8813233
5 انديمشك   سيرسياحت 40084
6 اهواز   آسان سفر اهواز 3780009
7 اهر     22073
8 ايلام   استقلال 2229514
9 بادرود   رخش سير 5092
10 بوشهر   تعاوني 10 2525053
11 بندر عباس   مرواريد بندر 6662176
12 بوئين مياندشت   شيخ محمدي 2500
13 تكاب   قره خاني 5222718
14 خرمشهر   پيك صبا 40444
15 خور بيابانك   نايب 3355
16 زاهدان   خيبرسفر 4510600
17 سراب   شبديز 2225300-20144
18 سربندر   همسفر پيشرو جنوب 2224622
19 سمنان   قدس سمنان 3328754
20 سنندج   عدل 2930
21 شبستر   كالسكه 2221464
22 شوشتر   خليل پور 26868
23 شيراز   جهان مهر 7317802
24 عسلويه   تعاوني 10 7322655
25 عنبران نمين   مهران 3697
26 فريدون شهر   احرار 4008
27 كوزه كنان ()   فاخري 2610
28 گناوه   مهر گناوه 20300
29 لاهيجان   فلك رو 2236701
30 لنگرود   مسعود دهقان 5222767
31 ماهشهر   همسفر پيشرو جنوب 23696
32 مسجد سليمان   سعادت پيما 3333299
33 مشهد   طوس فروزان 8591501
34 مهران   استقلال 2229514
35 مريوان   گل گشت زره بار 22638
36 نراق   نراق سير 2999
37 نطنز   جهان سير 3140
38 نيل()   وحدت 4243
39 هادي شهر ()   شيرين سفر 6903
40 ياسوج .   نويدكنار 2222301